Blog  

Oració pel nostre món adolorit

275
25-03-2020

Senyor,

a tu venim en aquests moments foscos i durs.
A tu venim a explicar-te el dolor i la mort
que causa la pandèmia que delma als nostres pobles.
I posem en la nostra boca les paraules del salmista:
“Digues al Senyor: Ets la muralla on m’emparo,
el meu Déu, en qui confio. Ell et guardarà...
del flagell de la pesta... trobaràs refugi sota les seves ales...
No et farà por la basarda de la nit...
ni la pesta que ronda en la fosca,
o l’epidèmia que a migdia fa estralls” (Sal 91,2-6).

Senyor,
en tu confiem en aquests moments
en què tants germans i germanes nostres,
tan febles, viuen en la seva carn
el dolor de la Passió i Mort de Jesucrist, el teu Fill.

Senyor,
a tu venim per a donar-te gràcies
per tants germans i germanes nostres
que posen al dia la Resurrecció del teu Fill estimat,
lliurant-se amb totes les seves forces per a alleujar tant de dolor.
Et donem gràcies per tots els professionals de la medicina,
per tots els que treballen als hospitals,
pels qui cuiden la gent gran malalta a la llar,
pels pares i avis que, amb paciència,
expliquen als seus fills petits aquesta situació.
Pels joves que maduren assumint aquesta experiència,
i treuen d'ella conseqüències de futur.
Et donem gràcies per tots els empleats públics
i funcionaris dels nostres països i ciutats
que ens fan més suportable la vida i la convivència.
Et donem gràcies pels treballadors que fan
que funcionin els transports públics,
que hi hagi medicaments en les farmàcies
i aliments a les botigues i en els mercats.
I et donem gràcies pels treballadors i treballadores
que ens faciliten la vida en aquests temps de reclusió,
i pels qui continuen treballant des de casa seva.
Sí, et donem gràcies per tantes mostres de solidaritat
i per la responsabilitat i serietat
amb la qual tants ciutadans afronten aquesta realitat tan difícil.

Senyor,
ens fa por el futur, i les conseqüències econòmiques
que es derivaran d'aquesta pandèmia
que està afectant tants i tants països.
Ens preocupen els llocs de treball que es perdran,
els treballadors i treballadores
que veuran conculcats els seus drets laborals,
o que veuran reduït el seu poder adquisitiu,
els pobres i empobrits
que hauran de recórrer als serveis socials,
els petits empresaris que hauran de començar de nou.

Senyor,
també ens preocupa
la situació econòmica mundial dels pròxims anys.
Ajuda als experts en economia a trobar sortides
viables i solidàries per al conjunt dels nostres pobles,
especialment dels pobles més pobres
i amb menys mitjans per a superar aquesta situació.
També et presentem els camps de refugiats,
i tots els que malviuen en ells.
Senyor, tu coneixes les seves precarietats.
No permetis que aquesta pandèmia s’acarnissi amb ells,
els més pobres i abandonats,
ni en els sense sostre que viuen als nostres carrers,
ni en els presos tancats en les nostres presons.

Senyor,
et demanem pels nostres governants.
Fes que tinguin la saviesa que ve de tu
perquè encertin en les decisions que prenguin,
i que siguin sensibles al dolor de tantes famílies
que sofreixen la malaltia o la mort
dels seus éssers més estimats.
Que no tinguin interessos espuris
i que només els mogui el servei desinteressat.

Pare,
et demanem per tots els difunts d'aquesta pandèmia.
Acull-los en la teva abraçada amorosa i tendra
de mare afectuosa amb entranyes de misericòrdia.
Que descansin en la teva pau
i que gaudeixin de la teva presència per sempre.
També et demanem pels seus familiars:
dona'ls el teu consol i el teu afecte perquè,
després d'aquesta prova tan dura,
tornin a mirar la vida amb esperança.

Pare,
finalment et demanem per nosaltres.
Fes que aquesta experiència tan difícil
per la qual ara passem la sapiguem aprofitar
perquè en el futur visquem la vida amb sentit,
perquè sapiguem rebutjar tot el que és superflu,
perquè fem nostra
l'experiència salvadora del teu Fill Jesucrist
i així, coneixent-lo, estimant-lo i seguint-lo
com a deixebles que volen viure el seu Evangeli,
complim la teva voluntat que el nostre món
sigui de debò el Regne que tu has somiat per a nosaltres.
Amén.

Josep Jiménez Montejo
Consiliari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa

0.0
Virus confinament Pregària MTCE

No hi ha cap comentari de moment...

Escriviu un comentari

El vostre correu electrònic no serà publicat.